นายกรัฐมนตรีของไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

            นายกรัฐมนตรีของไทย 29 คน เปิดทำเนียบผู้นำรัฐบาล หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 นายกรัฐมนตรีของไทย มีใครบ้าง มาดูกัน

            หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายในการยุติความวุ่นวายขัดแย้งในประเทศ คืนความสุขสู่ประชาชนอีกครั้ง จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐบาลชุดใหม่ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่านับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มาจนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีผู้นำฝ่ายรัฐบาลมาแล้ว 29 คน

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 28 มิถุนายน 2475 – 9 ธันวาคม 2475
            สมัยที่ 2 – 10 ธันวาคม 2475 – 1 เมษายน 2476
            สมัยที่ 3 – 1 เมษายน 2476 – 21 มิถุนายน 2476

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 21 มิถุนายน 2476 – 16 ธันวาคม 2476
            สมัยที่ 2 – 16 ธันวาคม 2476 – 22 กันยายน 2477
            สมัยที่ 3 – 22 กันยายน 2477 – 9 สิงหาคม 2480
            สมัยที่ 4 – 9 สิงหาคม 2480 – 21 ธันวาคม 2480
            สมัยที่ 5 – 21 ธันวาคม 2480 – 16 ธันวาคม 2481

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 16 ธันวาคม 2481 – 7 มีนาคม 2485
            สมัยที่ 2 – 7 มีนาคม 2485 – 1 สิงหาคม 2487
            สมัยที่ 3 – 8 เมษายน 2491 – 25 มิถุนายน 2492
            สมัยที่ 4 – 25 มิถุนายน 2492 – 29 พฤศจิกายน 2494
            สมัยที่ 5 – 29 พฤศจิกายน 2494 – 6 ธันวาคม 2494
            สมัยที่ 6 – 6 ธันวาคม 2494 – 23 มีนาคม 2495
            สมัยที่ 7 – 24 มีนาคม 2495 – 21 มีนาคม 2500
            สมัยที่ 8 – 21 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 4 พันตรี ควง อภัยวงศ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 1 สิงหาคม 2487 – 31 สิงหาคม 2488
            สมัยที่ 2 – 31 มกราคม 2489 – 24 มีนาคม 2489
            สมัยที่ 3 – 10 พฤศจิกายน 2490 – 21 กุมภาพันธ์ 2491
            สมัยที่ 4 – 21 กุมภาพันธ์ 2491 – 8 เมษายน 2491

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 31 สิงหาคม 2488 – 17 กันยายน 2488

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 
            สมัยที่ 1 – 17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489
            สมัยที่ 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2519
            สมัยที่ 3 – 20 เมษายน 2519 – 23 กันยายน 2519
            สมัยที่ 4 – 25 กันยายน 2519 – 6 ตุลาคม 2519

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 24 มีนาคม 2489 – 7 มิถุนายน 2489
            สมัยที่ 2 – 7 มิถุนายน 2489 – 11 มิถุนายน 2489
            สมัยที่ 3 – 11 มิถุนายน 2489 – 23 สิงหาคม 2489

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 23 สิงหาคม 2489 – 30 พฤษภาคม 2490
            สมัยที่ 2 – 30 พฤษภาคม – 8 พฤศจิกายน 2490

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9 นายพจน์ สารสิน

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 21 กันยายน 2500 – 1 มกราคม 2501

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 10 จอมพล ถนอม  กิตติขจร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 1 มกราคม 2501 – 20 ตุลาคม 2501
            สมัยที่ 2 – 9 ธันวาคม 2506 – 7 มีนาคม 2512
            สมัยที่ 3 – 7 มีนาคม 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514
            สมัยที่ 4 – 18 พฤศจิกายน 2514 – 17 ธันวาคม 2515
            สมัยที่ 5 – 18 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 14 ตุลาคม 2516 – 15 กุมภาพันธ์ 2518

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 14 มีนาคม 2518 – 20 เมษายน 2519

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 8 ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2520 – 12 พฤษภาคม 2522
            สมัยที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 3 มีนาคม 2523 – 30 เมษายน 2526
            สมัยที่ 2 – 30 เมษายน 2526 – 5 สิงหาคม 2529
            สมัยที่ 3 – 5 สิงหาคม 2529 – 4 สิงหาคม 2531

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 4 สิงหาคม 2531 – 9 ธันวาคม 2533
            สมัยที่ 2 – 9 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 2 มีนาคม 2534 – 7 เมษายน 2535
            สมัยที่ 2 – 10 มิถุนายน 2535 – 23 กันยายน 2535

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19 พลเอก สุจินดา คราประยูร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 7 เมษายน 2535 – 24 พฤษภาคม 2535

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 20 นายชวน หลีกภัย

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 23 กันยายน 2535 – 13 กรกฎาคม 2538
            สมัยที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2540 – 9 กุมภาพันธ์ 2544

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2538 – 25 พฤศจิกายน 2539

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
 

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2540

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2544 – 11 มีนาคม 2548
            สมัยที่ 2 – 11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 1 ตุลาคม 2549 – 29 มกราคม 2551

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 29 มกราคม 2551 – 9 กันยายน 2551

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 26 นายสมชาย วงสวัสดิ์

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 18 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 17 ธันวาคม 2551 – 5 สิงหาคม 2554

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 5 สิงหาคม 2554 – 7 พฤษภาคม 2557

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
            สมัยที่ 1 – 24 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน

Advertisements
มาตรฐาน